Reststoffen en cement

  • 04.jpg
  • 03.jpg
  • 02.jpg
  • 01.jpg

Voor een optimaal mengselontwerp en de beste uitvoeringswijze zijn de in te zetten maatregelen afhankelijk van diverse factoren:

  • aard van de reststoffen (korrelopbouw, verontreinigingen);
  • prestatie-eisen die aan de toepassing (bijvoorbeeld wegfundering) worden gesteld, zoals stijfheid en sterkte, en de mate van uitloging in relatie met vigerende milieuhygiënische en arbotechnische eisen;
  • gewenste technische duurzaamheid, bijvoorbeeld in geval van kans op vorst–dooicycli of nat-droogcycli.

 

 AVI bodemas  Trogmenger voor intensief mengen Wegbouwkundig ontwerp
AEC-granulaat (bron: LAP) Trogmenger voor intensief mengen Onverharde wegfundering, gekerfd in plaatdelen

 

Contact & support

Partners


Vijf in immobilisatie gespecialiseerde bedrijven en ENCI BV zijn initiatiefnemer van deze website.
Wij willen onze kennis breed uitdragen voor alle belanghebbenden en belangstellenden. 

B cis BAG logo ENCI Koers Mineralz Afvalzorg logo