Disclaimer

  • 01.jpg
  • 03.jpg
  • 02.jpg
  • 04.jpg

Gebruiksvoorwaarden

Op de website Immobilisatie.nl zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. De gegevens op de Immobilisatie-website zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen.

Immobilisatie.nl heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de Immobilisatie-website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Immobilisatie.nl staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Immobilisatie.nl biedt geen enkele garantie op de producten en diensten die via haar website worden aangeboden. Immobilisatie.nl aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Immobilisatie.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hyperlinks

Op de Immobilisatie-website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Immobilisatie.nl kan echter in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites, noch voor de producten en diensten die erop worden aangeboden.

Auteursrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, afbeeldingen, gegevens, databanken, software, namen, handelsbenamingen en domeinnamen, merken, logo's en andere elementen van welke aard ook op deze website worden beschermd door de wetten op het auteursrecht en zijn eigendom van Immobilisatie.nl of zijn gepubliceerd met toestemming van derden.

Het gebruiken, kopiëren, vertalen, aanpassen, wijzigen, reproduceren en verspreiden van de volledige website of een gedeelte ervan, onder welke vorm ook, voor commercieel of niet-commercieel gebruik is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van deze rechten.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina van) deze website is toegestaan. Immobilisatie.nl zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Immobilisatie.nl slecht verdraagt met de inhoud van deze website.

Privacyverklaring

Immobilisatie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en zakelijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Immobilisatie zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden voor commerciële activiteiten beschikbaar stellen.

De persoonsgegevens die door u aan Immobilisatie.nl worden verstrekt via de website of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door Immobilisatie.nl, stuur dan een bericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Toepasselijk recht

Op de Immobilisatie-website en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

 

Contact & support

Partners


Vijf in immobilisatie gespecialiseerde bedrijven en ENCI BV zijn initiatiefnemer van deze website.
Wij willen onze kennis breed uitdragen voor alle belanghebbenden en belangstellenden. 

logo gbn logo afvalzorg logo bcis logo koers