Reststoffen en cement

  • 03.jpg
  • 01.jpg
  • 04.jpg
  • 02.jpg

Voor een optimaal mengselontwerp en de beste uitvoeringswijze zijn de in te zetten maatregelen afhankelijk van diverse factoren:

  • aard van de reststoffen (korrelopbouw, verontreinigingen);
  • prestatie-eisen die aan de toepassing (bijvoorbeeld wegfundering) worden gesteld, zoals stijfheid en sterkte, en de mate van uitloging in relatie met vigerende milieuhygiënische en arbotechnische eisen;
  • gewenste technische duurzaamheid, bijvoorbeeld in geval van kans op vorst–dooicycli of nat-droogcycli.

 

 AVI bodemas  Trogmenger voor intensief mengen Wegbouwkundig ontwerp
AEC-granulaat (bron: LAP) Trogmenger voor intensief mengen Onverharde wegfundering, gekerfd in plaatdelen

 

Contact & support

Partners


Vijf in immobilisatie gespecialiseerde bedrijven en ENCI BV zijn initiatiefnemer van deze website.
Wij willen onze kennis breed uitdragen voor alle belanghebbenden en belangstellenden. 

logo gbn logo afvalzorg logo bcis logo koers