Van reststof naar bouwstof

  • 04.jpg
  • 03.jpg
  • 02.jpg
  • 01.jpg

Van de minerale reststoffen die in aanmerking komen voor koude immobilisatie zijn diverse voorbeelden te noemen:

  • grond verontreinigd met zware metalen zoals zink, koper of lood;
  • fijne fracties (< 4 mm) uit bouw- en sloopafval zoals sorteerzeefzand afkomstig uit beton en metselwerk;
  • reststoffen uit industriële processen zoals staalgrit, snijzand, rookgasreinigingsresidu en zinkslakken;
  • specifieke reststromen zoals vliegassen afkomstig uit houtgestookte installaties, thermisch gereinigde grond met zware metalen, verontreinigd ballastgrind en AEC-granulaat.

 

Ballasatgrind en immobilisaat

Ook verontreinigd ballastgrind is een reststof voor immobilisatie met cement             Immobilisaat vervaardigd uit reststoffen met cement
                
                                                             

Immobilisatie levert een vormgegeven bouwstof op die vrij toepasbaar is en die voldoet aan de functionele en civieltechnische eisen van het Besluit Bodemkwaliteit (Wet Milieubeheer).

 

Besparing

Bij toepassing van immobilisaten kan worden bespaard op de winning en inzet van primaire grondstoffen. Dit levert milieuwinst op. Wanneer reststoffen niet langer gestort hoeven te worden, valt er nog meer winst te behalen: geen milieurisico, geen ruimtebeslag, geen kosten voor storten en beheer.

FORZ immobilisaat, hier toegepast als wegfunderingsmateriaal, bestaande uit AEC slakken, sorteerzeefzand en cement

On-site productie
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORZ-immobilisaat, hier toegepast als                                        On-site productie
wegfunderingsmateriaal, bestaande uit
AEC-slakken, sorteerzeefzand en cement                                

 

Immobilisatie kan plaatsvinden met een vaste of een mobiele menginstallatie. Voordeel van een mobiele menger is dat er on-site geproduceerd kan worden, wat bespaart op logistieke handelingen. De reststoffen kunnen dan dicht bij de locaties van herkomst en van bestemming worden verwerkt tot een bouwstof.

De video Van bagger naar bouwstof toont hoe van reststoffen nuttige bouwstoffen gemaakt worden.

 

 MEER INFORMATIE

pdf logo

  Bouwstoffen door immobilisatie, CROW/CIM 
pdf logo  Immobilisatie / stabilisatie van een ‘oude’ vliegascementstabilisatie met cement, KOAC-NPC
pdf logo
  Bouwstoffen door immobilisatie: kennis-projecten-informatie, CUR-rapport 2002-5 
         (sommige informatie/kennis uit dit rapport kan verouderd zijn) 

➢    Koude immobilisatie
 
   Besluit Bodemkwaliteit

 

 

 

 

 

Contact & support

Partners


Vijf in immobilisatie gespecialiseerde bedrijven en ENCI BV zijn initiatiefnemer van deze website.
Wij willen onze kennis breed uitdragen voor alle belanghebbenden en belangstellenden. 

logo gbn logo afvalzorg logo bcis logo koers