Regelgeving

  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 01.jpg
  • 02.jpg

Het beleid voor het verwijderen van afvalstoffen is geformuleerd in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP).
Het eerste LAP is in 2003 in werking getreden. Het tweede LAP, geldig vanaf 2009, heeft eind 2014 een tweede wijziging ondergaan, waardoor de praktijk sinds begin 2015 met een gewijzigde versie werkt die gepubliceerd is op de website www.lap2.nl.
In 2015 is het Directoraat Generaal Milieu & Infrastructuur gestart met een traject om te komen tot een geheel nieuw LAP (LAP3). Deze actie vloeit voort uit de wettelijke verplichting om het LAP elke zes jaar te herzien. LAP3 zal volgens planning eind 2015 worden vastgesteld.

 

Vuilnis bij Essent Milieu  Verwerking betonpuin 
Streven is om afvalstromen zoveel mogelijk te hergebruiken of te recyclen


Verwerking reststoffen

                   Het praktijkgericht inzetten van reststoffen 

 

MEER INFORMATIE

   Landelijk afvalbeheerplan

 

Contact & support

Partners


Vijf in immobilisatie gespecialiseerde bedrijven en ENCI BV zijn initiatiefnemer van deze website.
Wij willen onze kennis breed uitdragen voor alle belanghebbenden en belangstellenden. 

logo gbn logo afvalzorg logo bcis logo koers