Landelijk Afvalbeheerplan

  • 03.jpg
  • 02.jpg
  • 01.jpg
  • 04.jpg

Het beleid voor het verwijderen van afvalstoffen is geformuleerd in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP).
De overheid heeft een voorkeursvolgorde opgesteld, afhankelijk van de soort afvalstof en de stand van de verwerkingstechnologie. In sommige gevallen is storten of verbranden (met energieterugwinning) de enige optie. Hoger op de ladder van verwerkingsmogelijkheden (de voorkeursvolgorde) staan reinigen en immobiliseren.

 

Bewerkingsstappen
                         Voorkeursvolgorde voor afvalbeheer

 

Hergebruik en recycling

Voor sommige reststromen, zoals steenachtig bouw- en sloopafval, bestaan goede technologieën voor hergebruik en recycling. Mede daarom is er voor dergelijke reststromen een stortverbod ingevoerd. Voor andere stromen zijn de stortkosten veel hoger dan in het recente verleden. Door afval (huishoudelijk en industrieel) beter te scheiden, kunnen meer gerecyclede (grond)stoffen worden benut in nieuwe producten. Is er toch sprake van afval, dan verdient het de voorkeur die te verwerken tot een grondstof. Dit is het uitgangspunt van het huidige overheidsprogramma Van afval naar grondstof. Zo worden bedrijven gestimuleerd hun goederen zo te produceren, dat zij na gebruik gemakkelijk kunnen worden verwerkt en hergebruikt (design for recycling). Immobilisaten zijn in principe circulair toepasbaar.

 

Minder inzet primaire grondstoffen
Minder inzet primaire grondstoffen

 

 MEER INFORMATIE

Landelijk afvalbeheerplan 

Contact & support

Partners


Vijf in immobilisatie gespecialiseerde bedrijven en ENCI BV zijn initiatiefnemer van deze website.
Wij willen onze kennis breed uitdragen voor alle belanghebbenden en belangstellenden. 

logo gbn logo afvalzorg logo bcis logo koers