Milieu-eisen

  • 02.jpg
  • 01.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg

Het Besluit BodemKwaliteit (BBK) vereist een algemene zorgplicht, functionaliteit (de toepassing van de bouwstof in een civieltechnisch werk) en de terugneembaarheid bij einde gebruikslevensduur.

Samenstelling

De samenstellingswaarden van het uitgeharde product moeten voldoen aan de maximumwaarden voor vormgegeven bouwstoffen volgens het Besluit BodemKwaliteit. Deze waarden zijn opgenomen in de tabel Maximale samenstellingswaarden organische parameters.

 Opstelling diffusieproef volgens NEN 7345 ter bepaling van het uitlooggedrag van vormgegeven bouwstoffen
    Opstelling diffusieproef volgens NEN 7345 ter bepaling
    van het uitlooggedrag van vormgegeven bouwstoffen

Uitloging

De emissiewaarden (uitloging) van het vormgegeven resp. niet-vormgegeven uitgeharde product, moeten voldoen aan de betreffende maximumwaarden in bijlage A, tabel 1 van de Regeling Bodemkwaliteit. De meetmethoden zijn conform NEN 7375, zowel voor de diffusieproef als de kolomproef. De maximumwaarden zijn opgenomen in de tabel Maximale emissiewaarden anorganische parameters.

Asbest

Het ingangsmateriaal voor immobilisatie, de reststof, is meestal afkomstig uit een WM-inrichting (Wet milieubeheer) of het productieproces van een ontdoener; het materiaal is daarmee in principe al asbestvrij. In BRL 9322 is vermeld dat de producent veiligheidshalve het risico van asbesthoudende bestanddelen in de grondstof alsnog controleert.

Volgens Arboregels is het dragen van de juiste Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM) verplicht 

    Volgens Arboregels is het dragen van de juiste Persoonlijke
    BeschermingsMiddelen (PBM) verplicht
   

 

Arbo-eisen

Bij het werken met reststoffen en het immobiliseren ervan zijn persoonlijke hygiëne en veiligheidsbesef van groot belang. Veelal wordt er op locaties gewerkt volgens een V&G Plan (Veiligheid & Gezondheid) en specifieke toolbox-meetings. Algemene regel is het dragen van de juiste Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM). Verplicht zijn een overall/werkkleding, veiligheidsschoeisel en handschoenen.

 

MEER INFORMATIE

pdf logo Tabel Maximale samenstellingswaarden organische parameters
pdf logoTabel Maximale emissiewaarden anorganische parameters
pdf logoBRL 9322, Mengsels van cementgebonden minerale reststoffen
   Besluit Bodemkwaliteit 
   Regeling Bodemkwaliteit
   Wet milieubeheer 
   NEN 7375 Uitloogkarakteristieken
➢   Wat is een V&G-Plan? 
   Wat is een toolbox-meeting?  

 

 

 

Contact & support

Partners


Vijf in immobilisatie gespecialiseerde bedrijven en ENCI BV zijn initiatiefnemer van deze website.
Wij willen onze kennis breed uitdragen voor alle belanghebbenden en belangstellenden. 

logo gbn logo afvalzorg logo bcis logo koers