Prestatie-eisen

  • 02.jpg
  • 04.jpg
  • 01.jpg
  • 03.jpg

Bij de beoogde toepassing van de bouwstof moet rekening worden gehouden met de volgende aspecten.

 

Proctorcilinder van gerijpte baggerspecie klasse 4 en rioolzand, 60 : 40% m/m natte massa, gemengd met 15% m/m hoogovencement CEM III / B 42,5 

    Proctorcilinder van gerijpte baggerspecie klasse 4 
     en rioolzand, 60 : 40% m/m massa, gemengd met
     15% m/m hoogovencement CEM III / B42,5

Opstelling van een diffusieproef voor het bepalen van de uitloging
   Opstelling van een diffusieproef voor het
    bepalen van de uitloging

Druksterkte

De druksterkte bedraagt minimaal 1,5 MPa na 28 dagen uitharding volgens hoofdstuk 28 van de vigerende Standaard RAW-Bepalingen. 

Uitloging en samenstelling

Voor de uitloging van anorganische componenten en de samenstelling van organische componenten  moet worden voldaan aan het Besluit BodemKwaliteit en de Regeling Bodemkwaliteit. 

Verdichtingsgraad

De verdichtingsgraad bedraagt ten minste 98% van de proctordichtheid, gemeten aan in situ boorkernen. Alternatief is het uitvoeren van in situ nucleaire metingen.

Duurzaamheid

Het gaat om de gebruikslevensduur van de bouwstof. In BRL 9322 staan de eisen beschreven voor het maximale massaverlies van een monster bij beproeving met nat/droog- en vorst/dooiwisselingen.

De producent verifieert door een vooronderzoek of de bouwstof voldoet aan de milieu- en civieltechnische eigenschappen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd volgens BRL 9322. Hiermee kan op voorhand worden gegarandeerd dat het te produceren immobilisaat voldoet aan de vigerende eisen. De verwerker van het immobilisaat die het gebruikt voor een civieltechnische toepassing moet het onverharde product verwerken volgens de technische en arborichtlijnen van de producent. De verwerker is verantwoordelijk voor de eigenschappen van het verharde product, te meten op basis van vooraf benoemde mate van vlakheid/verkanting, druksterkte en dichtheid. Ook de wijze waarop metingen moeten plaatsvinden is een verantwoordelijkheid van de verwerker.

 

MEER INFORMATIE
pdf logo BRL 9322, Mengsels van cementgebonden minerale reststoffen 
pdf logo IBC bouwstoffen en Immobilisaten, presentatie Chris Schuurbiers (ILT), 2013
➢   Besluit Bodemkwaliteit 
➢   Regeling Bodemkwaliteit 
➢   Standaard RAW-Bepalingen
  NEN 7375 Uitloogkarakteristieken
➢   Zie ook Milieu-eisen

 

 

Contact & support

Partners


Vijf in immobilisatie gespecialiseerde bedrijven en ENCI BV zijn initiatiefnemer van deze website.
Wij willen onze kennis breed uitdragen voor alle belanghebbenden en belangstellenden. 

logo gbn logo afvalzorg logo bcis logo koers