Reinigen en immobiliseren

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 04.jpg
  • 03.jpg
 Immobilisatieproduct vervaardigd uit sorteerzeefzand en cement
    Immobilisatieproduct vervaardigd uit
    sorteerzeefzand en cement

Verontreinigde minerale grondstoffen, zoals grond, baggerslib en industriële reststoffen kunnen op verschillende manieren nuttig worden toegepast. LAP2 schrijft voor dat het reinigen en het immobiliseren als gelijkwaardige verwerkingsmethoden moeten worden beschouwd. Deze beleidskeuze is mede gebaseerd op een aantal LCA-analyses waarmee de milieu-impact voor diverse verontreinigde grondstoffen is bepaald.

LCA-studie

De LCA-studie voor één ton sorteerzeefzand had betrekking op drie verwerkingsopties voor een periode van 1.000 jaar:

  • Optie 1: cementgebonden immobilisatieproduct voor in een wegfundering (3,1 m2 wegfundering per ton zand);
  • Optie 2: via wassen gereinigd zand met cement mengen voor in een wegfundering;
  • Optie 3: storten van het sorteerzeefzand.

De verkennende LCA geeft per optie tien milieueffecten (milieuthema’s): fotochemische smogvorming, broeikaseffect, abiotische uitputting, aantasting ozonlaag, landgebruik, verzuring, vermesting, humane toxiciteit, terrestrische toxiciteit en aquatische toxiciteit. Voor de drie opties liggen de effectscores voor de meeste milieuthema’s relatief dicht bij elkaar, optie 1 scoort beter ten aanzien van landgebruik. 

 

Vergelijking van de genormaliseerde scores van de drie verwerkingsoptiesVergelijking van de genormaliseerde scores van de drie verwerkingsopties

 

MEER INFORMATIE

pdf logo Vergelijkende LCA van immobilisatie en reiniging van reinigbare verontreinigde grond 
Landelijk Afvalbeheer Plan 

 

Contact & support

Partners


Vijf in immobilisatie gespecialiseerde bedrijven en ENCI BV zijn initiatiefnemer van deze website.
Wij willen onze kennis breed uitdragen voor alle belanghebbenden en belangstellenden. 

logo gbn logo afvalzorg logo bcis logo koers