Toepassingen

  • 04.jpg
  • 01.jpg
  • 03.jpg
  • 02.jpg

Immobilisaten zijn geschikt voor diverse civieltechnische toepassingen. Zo kunnen ze ingezet worden als gebonden funderingsmateriaal van asfalt- en betonwegen (betonwegen zijn van gestort beton of betonklinkers), parkeerplaatsen en overslag- en distributieterreinen, maar ook voor zwaarbelaste vloeren en verhardingen zoals bij containerterminals. Daarnaast kunnen immobilisaten gebruikt worden als ophoog- of aanvulmateriaal achter bijvoorbeeld een keerwand of als drukverdelende laag.

 

 Immobilisaten zijn geschikt als gebonden funderingsmateriaal voor asfalt- en betonverhardingen… voor overslag- en distributieterreinen,  
 Immobilisaten zijn geschikt als gebonden funderingsmateriaal voor asfalt- en betonverhardingen, 
 
   
 … en voor zwaarbelaste containerterminals.... voor logistieke opslagcentra,  
voor logistieke opslagcentra,                                                                   en voor zwaarbelaste containerterminals  

 

  
     

Contact & support

Partners


Vijf in immobilisatie gespecialiseerde bedrijven en ENCI BV zijn initiatiefnemer van deze website.
Wij willen onze kennis breed uitdragen voor alle belanghebbenden en belangstellenden. 

logo gbn logo afvalzorg logo bcis logo koers