Civieltechnische toepassing

  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 02.jpg
  • 01.jpg

De afnemer vervoert het immobilisaat van de menginstallatie naar de bouwplaats (het werk) waar de secundaire bouwstof zijn toepassing vindt. Transport is uiteraard niet nodig als er sprake is van in situ immobilisatie.

De bouwstof moet voor het verharden nog worden aangebracht, uitgespreid, verdicht en afgewerkt aan het oppervlak. Van belang is het immobilisaat gedurende enkele dagen te beschermen tegen vochtverlies (nabehandelen). De noodzakelijke uitvoerende maatregelen hangen af van de consistentie van de bouwstof, bijvoorbeeld aardvochtig, halfplastisch, plastisch of vloeibaar. Soms is verpompen van het (vloeibare) immobilisaat mogelijk. Bij aardvochtige mengsels is transport mogelijk met een truck (kieper) en vergt het verdichten relatief veel energie. 

 

Van reststoffen met cement zijn nuttige toepassingen te maken
       Van reststoffen met cement zijn nuttige toepassingen te maken

Rekening houden met krimp

Omdat de reactie van cement en water enige volumieke (verhardings)krimp geeft, en ook vochtverlies krimp kan veroorzaken, moeten ontwerper en uitvoerder daarmee rekening houden. Van de verharde bouwstof kunnen boorkernen worden genomen voor controle van de overeengekomen eigenschappen zoals volumieke massa, E-modulus, druksterkte en laagdikte. Bij alle handelingen is het van belang de vereiste arbomaatregelen in acht te nemen.

 

Wegbouwkundig ontwerp 2

Er is veel minder transport nodig als er sprake is van in situ immobilisatie

 Er is veel minder transport nodig als er sprake is van in situ immobilisatie

Door de nog onverharde wegfundering te kerven in plaatdelen wordt ongecontroleerde scheurvorming voorkomen
     
 

MEER INFORMATIE

pdf logo  Betoniek 11/24, Ingepakt in cementsteen 
pdf logo Betoniek 12/13, Cement in de grond

 

 

Contact & support

Partners


Vijf in immobilisatie gespecialiseerde bedrijven en ENCI BV zijn initiatiefnemer van deze website.
Wij willen onze kennis breed uitdragen voor alle belanghebbenden en belangstellenden. 

logo gbn logo afvalzorg logo bcis logo koers